Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Formola ta' Notifikazzjoni ta' Supplimenti tal-Ikel

DETTALJI TAL-FORMOLA

L-applikazzjonijiet mhux se jitqiesu validi sakemm il-formola tiġi mimlija kif suppost u d-dokumenti u t-tikketti korretti jkunu ġew sottomessi ma' din il-formola. Il-ħlas għandu jsir fi żmien 3 ijiem mis-sottomissjoni ta' din il-formola biex l-applikazzjoni titqies bħala valida. Huwa rrakomandat li l-prova tal-ħlas tat-tariffi applikabbli tiġi sottomessa permezz tas-sezzjoni fejn int mitlub tehmeż id-dokumenti disponnibli hawn taħt, inkella l-applikazzjoni ma tiġix ipproċessata sakemm isir il-ħlas.

L-IDENTITA' TA' MIN QIEGĦED JAGĦMEL IN-NOTIFIKA

Nota: Indika l-identita' ta' min qiegħed jagħmel in-notifika kif se jidher fuq l-avviż dwar notifika.

Format meħtieġ: Jekk jogħġbok niżżel l-isem tal-kumpanija (importatur).

(This question is mandatory)
L-Identita' ta' min qiegħed jagħmel in-notifika
eż. Happy Life Ltd. jew Mr John Smith
DETTALJI TA' MIN QIEGĦED JAGĦMEL IN-NOTIFIKA

Nota: dawn id-dettalji mhux se jidhru fuq l-avviż dwar notifika; id-dettalji jinżammu f'database ta' Supplimenti ta' l-ikel notifikati taħt l-Att Legali 239 tal-2003, miżmuma minn MCCAA; il-pubbliku m'għandux aċċess għal din id-database.

Format meħtieġ: jekk jogħġbok niżżel l-indirizz postali (indirizz P.O. Box mhux aċċettat), indirizz elettroniku u nurmu ta' kuntatt.

(This question is mandatory)
Indirizz
(This question is mandatory)
Indirizz elettroniku
Jekk jogħġbok aċċerta ruħek li l-indirizz elettroniku huwa korrett peress li se jintuża kemm biex tirċievi rikonoxximent għal din l-applikazzjoni kif ukoll biex inkunu nistgħu nikkuntattjawk.
(This question is mandatory)
Numru ta' kuntatt
(This question is mandatory)
Isem u kunjom
ISEM TAL-PRODOTT

Nota: indika l-isem tal-prodott kif jidher fuq l-avviż dwar notifika.

Format meħtieġ: jekk jogħġbok niżżel l-isem tal-manifattur u l-isem tal-prodott.

(This question is mandatory)
Isem il-manifattur
eż. Healthy Living
(This question is mandatory)
Isem il-prodott
eż. Vitamina C (1000mg)
PIŻ TAL-PRODOTT
Format meħtieġ: jekk jogħġbok niżżel il-piż jew volum tal-prodott
(This question is mandatory)
Piż tal-prodott

eż. 30 / 60 / 90 kapsoli jew 50g / 100g / 500g or 50ml / 100ml / 500ml

LISTA TA' INGREDJENTI ATTIVI
Format meħtieġ: jekk jogħġbok niżżel il-lista ta' l-ingredjenti attivi kollha li jinstabu fil-prodott. Ingredjenti attivi huma dawk l-ingredjenti li għandhom funzjoni nutrizzjonali u / jew fiżjoloġiċi. L-isem xjentifiku (Latin) u l-parti speċifika tal-pjanta iridu jitniżżlu għal prodotti li fihom ingredjenti botaniċi.
(This question is mandatory)
Ingredjenti attivi

eż. Sodium, Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina C, Tiamina, Riboflavin, Niacin, Vitamina B6

eż. Ginger (Zingiber officinale, ġħerq)

DOŻA RRAKKOMANDATA KULJUM
Format meħtieġ: jekk jogħġbok indika d-doża rrakkomandata kuljum kif issuġġerit mill-manifattur.
(This question is mandatory)
Doża rrakkomandata kuljum
eż. 2 kapsoli kuljum jew 2 mgħaref kuljum jew 2 scoops (50g) kuljum
LISTA TA' KONTROLL
Format meħtieġ: il-lista t'hawn taħt tassigura li l-ingredjenti, claims fuq nutrizzjoni u / jew saħħa li jinstabu fuq il-prodott huma aċċettabbli għall-użu fis-Supplimenti tal-ikel. Jekk jogħġbok indika 'iva' jew 'le' bħala tweġiba għall-mistoqsija ppreżentata.
(This question is mandatory)
Vitamini: Il-prodott jipprovdi dożi massima ta' vitamini aktar mill-livell massimu (MUL)1 stipulat fit-Tielet Skeda tal-Att Legali 239/2003 (dwar ir-Regolamenti tas-Supplimenti tal-Ikel)?2

(Jekk jogħġbok agħfas fuq il-hyperlink għal aktar dettalji)

1Livell massimu ġie stabbilit għal dawn il-vitamini: Vitamina E (727mg), Vitamina B6 (10mg), Vitamina B12 (1mg), Beta carotene (7mg).

2Supplimenti tal-ikel li jipprovdu vitamini aktar mill-livell massimu stipulat jiġu notifikati b'kundizzjoniet speċjali meta jitqegħdu fuq is-suq u jistgħu jinbiegħu biss minn farmaċija.

(This question is mandatory)
Vitamini u Minerali: il-prodott jipprovdi vitamini, minerali u sustanzi minerali li m'humiex imniżżla f'Annessi I u II tad-Direttiva 2002/46/EC relatata mas-supplimenti tal-ikel?
(This question is mandatory)
Citrus aurantium (synephrine): il-prodott jipprovdi aktar minn 30mg ta' synephrine (li jikkorrispondi għal 800mg Citrus aurantium b'4% synephrine) fid-doza rrakkomandata kuljum tal-prodott ikkunsmat?2

1Jekk jogħġbok irreferi għall-Kummissjoni għas-Sigurta ta' l-Ikel "Deċiżjoni fuq l-użu ta' synephrine fl-ikel". L-użu ta' synephrine fl-ikel huwa permess sa massimu ta' 30mg kuljum li jikkorrispondi għal 800mg Citrus aurantium b'4% synephrine. Ikel li jaqbeż id-doża massima rrakkomandata kuljum  imsemmija hawn fuq jista' jinbiegħ biss minn farmaċija.

2Il-kontenut ta'synephrine (f'mg) irid ikun mniżżel ċar fuq it-tikketta tal-prodott flimkien ma' dan l-avviż ta' twissija jew kliem simili: "Twissija: Pazjenti b'mard kardjovaskulari u/jew pressjoni għolja jridu jikkonsultaw ma' tabib qabel jużaw dan il-prodott. Mhux rakkomandot waqt it-tqala, waqt li omm tredda' t-tarbija tagħha u għal tfal taħt it-12-il sena."

(This question is mandatory)
Ingredjenti Novel foodil-prodott fih ingredjenti novel food li m'humiex awtoriżżati1 kif iddefinit fir- "Regolament(EU) No 2015/2283 dwar novel food u ingredjenti novel food "? Jekk jogħġbok irreferi għall-Katalgu Novel Food u l-lista tal-Unjoni ta' Novel Foods Awtorizzati (Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470).

(Jekk jogħġbok agħfas fuq il-hyperlink għal aktar dettalji)

1Ingredjenti novel food m'humiex awtoriżżati huma ingredjenti tal-ikel li għalihom m'hemm l-ebda konsum storiku sinifikanti fl-Unjoni Ewropea qabel il-15 ta' Mejju 1997 u għalihom hemm bżonn awtoriżżazzjoni taħt Regolament (EU) Nru 2015/2283 fuq novel foods.

(This question is mandatory)

Ingredjenti botaniċi (l-ewwel parti): il-prodott fih ingredjenti botaniċi li huma kklassifikati taħt il-kategorija ħamra (red category) tal-"Lista ta' sustanzi botaniċi"?

Jekk 'Iva', jekk jogħġbok ehmeż l-Ittra ta' Determinazzjoni flimkien ma' din il-formola
L-Ittra ta' Determinazzjoni tintbagħat mill-Borderline Classification Committee tal-Awtorità tal-Mediċini. Din l-ittra trid tiddikjara li l-prodott mhux mediċinali, sabiex tipproċedi bin-notifika tal-prodott.
(This question is mandatory)

Ingredjenti botaniċi (t-tieni parti): Il-prodott fih ingredjenti botaniċi li huma kklassifikati taħt il-kategorija ambra (amber category) tal-"Lista ta' sustanzi botaniċi", b’dożi botaniċi ta’ kuljum li jaqbżu l-livelli pprovduti fil-kolonna tal-Kummenti ta’ l-istess lista?

Jekk 'Iva', jekk jogħġbok ehmeż l-Ittra ta' Determinazzjoni flimkien ma' din il-formola
L-Ittra ta' Determinazzjoni tintbagħat mill-Borderline Classification Committee tal-Awtorità tal-Mediċini. Din l-ittra trid tiddikjara li l-prodott mhux mediċinali, sabiex tipproċedi bin-notifika tal-prodott.
(This question is mandatory)

Indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa: Il-prodott fih claims fuq nutrizzjoni u/jew saħħa li m'humiex awtoriżżati fir-Reġistru tal-EU għall-claims fuq nutrizzjoni u / jew saħħa li jsiru fuq l-ikel?

(Jekk jogħġbok agħfas fuq il-hyperlink għal aktar dettalji)
(This question is mandatory)

Dikjarazzjonijiet u twissijiet: It-tikketta tal-prodott tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti minn regolament 6.4 tal-Att Legali 239/2003(dwar ir-Regolamenti tas-Supplimenti tal-Ikel)?

(Jekk jogħġbok agħfas guq il-hyperlink għal aktar dettalji)
TIKKETTA TAL-PRODOTT

Nota: jekk jogħġbok ehmeż dokument PDF tat-tikketta ta' barra tal-prodott (inkludi, jekk applikabbli, it-tikketta ta' barra, il-kaxxa ta' barra, it-tikketta u l-fuljett ta' informazzjoni tal-prodott). Jekk jogħġbok ehmeż kwalunkwe Ittra ta' Determinazzjoni kif iddikjarat fil-mistoqsijiet ta' qabel jekk Ingredjenti Botaniċi (l-ewwel parti) jew (it-tieni parti) fejn weġibt 'Iva'.

Jekk jogħġbok ehmeż xi dokumenti rilevanti
Nota: uża din it-taqsima biex tehmeż prova tal-ħlas ukoll.
PAGAMENT
Pagament ta' €10 għandu jsir fi żmien 3 ijiem mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni
(This question is mandatory)
Metodu ta' pagament

Dettalji tal-Kont tal-Bank

Isem tal-bank: Bank of Valletta

Numru IBAN: MT14VALL22013000000040019986609

Swift code: VALLMTMT

DIKJARAZZJONIJIET
(This question is mandatory)
Dikjarazzjoni ta' Notifika
(This question is mandatory)
Dikjarazzjoni tal-Kontenut
(This question is mandatory)
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data