Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Formola ta' Applikazzjoni tal-Iskema 'Trust You'

DETTALJI FUQ L-ISKEMA 'TRUST YOU'

L-għan tal-iskema Trust You hu li jtejjeb il-fiduċja tal-konsumaturi fil-bejjiegħa u l-organizzazzjonijiet ġenwini, li lesti li jimxu mal-kodiċi ta' kondotta li biha huma protetti l-interessi tal-konsumaturi.

Il-kodiċi tinkludi ċ-ċiklu kollu tas-servizz/prodott mixtri. Bejgħ jibda bil-promozzjoni u r-reklamar tal-prodotti jew servizzi offruti għall-bejgħ, wara jkun hemm l-istadju ta' negozjar fejn il-bejjiegħ u x-xerrej jingħaqdu flimkien sabiex jikkonkludu l-bejgħ, ix-xiri attwali, u fl-aħħar is-servizz ta' wara x-xiri.

Din l-iskema hi miftuħa għal kull entità li jkollha kuntatt man-nies. Hi miftuħa għall-intrapriżi kbar u żgħar, għall-fornituri tas-servizzi, kif ukoll għall-organizzazzjonijiet mhux governattivi.

 

L-iskema hija sempliċi ħafna biex tiġi segwita u l-uniku obbligu ta' dawk li japplikaw biex jipparteċipaw f'din l-iskema hu li jsegwu l-kodiċi ta' kondotta li ġej:

  1. Jippromwovu relazzjoni tajba mal-konsumaturi;
  2. Jikkonformaw mar-regoli kollha relatati;
  3. Jassiguraw li l-post tan-negozju hu aċċessibbli u sigur;
  4. Jirreklamaw u jipprovdu l-informazzjoni neċessarja b'mod li ma jiżgwidawx il-konsumaturi;
  5. Jippruvaw jifhmu r-rekwiżiti tal-konsumaturi u jgħarrfuhom kif xieraq;
  6. Jindikaw/jikkwotaw il-prezz totali;
  7. Jimxu ma' dak li jkun ġie miftiehem;
  8. Jassiguraw li l-ilmenti li jkollhom jiġu solvuti fi żmien raġjonevoli;
  9. Jevitaw li jkollhom ilmenti li jitressqu quddiem it-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumaturi billi jagħżlu li jsibu soluzzjoni xierqa permezz tal-medjazzjoni;
  10. Jipprovdu servizz ta' wara x-xiri adegwat.

 

Sabiex japplikaw għal din l-iskema, in-negozjanti u l-organizzazzjonijiet iridu jimlew il-formola tal-applikazzjoni. Għandha timtela' formola t'applikazzjoni separata għal kull ħanut.

Ċertifikat u stickers bil-logo tat-Trust You jintbgħatu lill-applikanti li jissodisfaw dawn il-kriterji u dawn għandhom jiġu eżibiti f'post prominenti fil-ħanut fejn il-konsumaturi jkunu jistgħu jarawhom. Kull sena jinħareg logo ġdid fejn ikun hemm imniżżla s-sena kurrenti.

DETTALJI TAL-APPLIKANT(I)
(This question is mandatory)
Isem l-applikant
(This question is mandatory)
Numru tal-karta tal-identità
(This question is mandatory)
Indirizz residenzjali
(This question is mandatory)
Pożizzjoni
(This question is mandatory)
Numru tat-telefown
Numru tal-mowbajl
(This question is mandatory)
Indirizz elettroniku
Jekk jogħġbok aċċerta ruħek li l-indirizz elettroniku huwa korrett peress li se jintuża kemm biex tirċievi rikonoxximent għal din l-applikazzjoni kif ukoll biex inkunu nistgħu nikkuntattjawk.
(This question is mandatory)
Numru tal-VAT
ID-DETTALJI TAL-ĦANUT
(This question is mandatory)
L-Isem tal-ħanut kif għandu jkun indikat fuq iċ-ċertifikat
(This question is mandatory)
Tip ta' Negozju/Servizz/Oħrajn
(This question is mandatory)
Indirizz
DIKJARAZZJONIJIET
(This question is mandatory)
Dikjarazzjoni tal-Kontenut
(This question is mandatory)
Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data